< >

Upphandling för leverantörer

För att bli leverantör till kommunen måste du delta i en upphandling med ett anbud, eller lämna pris i en direktupphandling. Du kan även leverera varor eller tjänster i ett ramavtal när beställningar görs.

När du deltar i en upphandling genom att lämna ett anbud, har du chans att bli antagen som leverantör åt kommunen.

Alla anbud som inkommit i rätt tid bedöms enligt förfrågningsunderlaget, och sedan tas beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan leverera till kommunen.

Det måste slutas avtal mellan utvald leverantör och kommunen innan beställningar eller leveranser får göras.

Försäljning via telefon eller på plats eller rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

Krav på leverantörer

Vilka krav som ställs på leverantören anges i förfrågningsunderlaget. Om leverantören inte klarar kraven, kan kommunen inte teckna avtal.

Leverantörer ska ha F-skatt eller FA-skatt och vara registrerade för moms. Ifall anställd personal finns ska leverantören dessutom vara registrerad som arbetsgivare och ha skött förpliktelser gällande skatter och avgifter.

Det kan även finnas andra krav på leverantören, gällande teknisk och ekonomisk kapacitet, miljö- och kvalitetsarbete eller uppfyllelse av standarder med mera. För varor kan kraven gälla volymer eller mått, miljöaspekter, leveranstider eller annat.

Denna sida uppdaterades