< >

Frågor och svar om covid-19 för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Vad gäller i skolan från 29 september? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19 ska barnet stanna hemma.

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt. Om ditt barn går i grundskolan ska du sjukanmäla barnet varje dag som hen är hemma.

Regionens statistik över smittade Länk till annan webbplats.

Aktuell lägesbild från kommunen

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Friska medarbetare fortsätter att arbeta. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den.

Så informerar vi vid smitta i verksamheten

Vi informerar om smitta och smittspårning utifrån närhetsprincipen. Det betyder att om det är ett barn i ditt barns klass/avdelning och ditt barn har varit nära denna blir du informerad om smittspårning. Har ditt barn inte varit i nära kontakt med den smittade får du information om att det finns smitta på förskolan/skolan. Är det smitta på en annan förskola/skola i kommunen publicerar vi den oftast på skara.se. Se flödesschemat längre ner - gäller främst förskolan.

Fråga inte om vem som är smittad

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det betyder att endast den som vårdar eventuella smittade får ta del av den informationen. 

Flödesschema över hur vi informerar vid smitta på skola, beskriven i brödtext.

Flödesschema: så informerar vi vid smitta på skolan. Klicka på bilden för att se den större.

Skara kommun har beslutat att tillåta elever vaccinera sig mot covid-19 på skoltid. Allt för att så många möjligt ska kunna vaccinera sig i den mån som det är möjligt.

Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Förskola och fritids

Kommunens förskolor, grundskolor 1-6 och 7-9 samt grundsärskola håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Skara kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarier i förskolorna och skolorna – exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna. För er som har barn hos dagbarnvårdare finns specifik information som gäller den verksamheten.

Är du förkyld eller har lindriga förkylningssymptom ska du helst låta någon annan som är frisk lämna/hämta dina barn på förskola eller fritids. Om det inte är möjligt finns det ett anslag utanför våra lokaler med telefonnummer in till avdelningen. Personalen möter då dig och ditt barn utomhus vid lämning eller hämtning.

Fortsätt att vara rädda om varandra och håll avstånd till andra!

Förskolor och fritidshem kommer successivt gå tillbaka till att hämta och lämna inomhus. Förskolan önskar att endast en vårdnadshavare hämtar/lämnar per gång och undviker att ta med syskon. Respektive fritidshem informerar själva om sina rutiner för att hämta och lämna.

Kommunen jobbar på att säkerställa att anställda med samhällsviktiga yrken får barnomsorg vid den händelse att skolorna behöver stänga sina lokaler.

Det är arbetsgivaren som utifrån MSB:s riktlinjer ska berätta om du har ett samhällsviktigt yrke. Läs MSB:s riktlinjer Länk till annan webbplats.. En e-tjänst där man ska kunna ange behov av barnomsorg kommer om det skulle behövas.

Mer information om hur barnomsorgen under pandemin fungerar hittar du på sidan Barnomsorg under coronapandemin.

Barnomsorg under coronapandemin

Under inskolning är en symtomfri vårdnadshavare välkommen att vara med på förskolan.

Oroliga barn och unga

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid-19:

Krisinformation.se: Så pratar du med ditt barn om covid19 Länk till annan webbplats.

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50. Bris har även en sida som vänder sig direkt till barn och unga som känner oro angående viruset. 

Frågor och svar om corona-viruset för barn och unga Länk till annan webbplats.

Barn kan varje dag ringa 116 111, chatta eller mejla till Bris kuratorer. Öppettider: klockan 9-12 på vardagar, klockan 14-21 alla dagar.

Folkhälsomyndighetens information till barn Länk till annan webbplats.

Anmäl din oro till socialtjänsten, 0511-320 00. Du behöver inte ha bevis. Är det utanför ordinarie arbetstid vänder du dig till socialjouren. För pågående händelser ringer du 112.

1177 om när barn far illa Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan och familjecentralen

Ja, Familjecentralen/Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Folkhälsomyndigheten och regeringen bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer efter sommarlovet. Därmed kommer all undervisning ske på plats i skolan även för elever i gymnasiet, vuxenskolan och yrkeshögskola. 

Inför skolstart hösten  Länk till annan webbplats.2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkohälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst (Skolverket Länk till annan webbplats.)

Bromsa smittspridningen

Barnet kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när hen varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Folkhälsomyndighetens checklista Länk till annan webbplats.

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Folkhälsomyndighetens checklista Länk till annan webbplats.

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Folkhälsomyndighetens checklista Länk till annan webbplats.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning, då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid och mathantering, och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Istället arbetar vi med förebyggande åtgärder. Om vi skulle tvingas att stänga en verksamhet sker det alltid i samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Skolorna planerar sin verksamhet för att minimera större folksamlingar i matsalarna.

Endast friska barn ska vara i skolan och förskolan.

Livsmedelsverkets uppdaterade information från den 20 mars 2020 säger att barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor eller redskap, bedöms vara mycket liten. De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga.

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Det är fortsatt viktigt att röra på sig och därför fortsätter undervisningen inom idrott och hälsa. I den mån det är möjligt anpassar vi verksamheten och genomför den exempelvis utomhus.

Sjuka barn eller anhöriga

Nej. Från och med den 1 december 2020 gäller rekommendationen att barn i förskola och grundskola ska stanna hemma när någon i familjen konstaterats med covid -19.

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling, är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Ja, från och med den 1 december 2020 gäller rekommendationen att barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad smitta ska stanna hemma.

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro och att inte nå målen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

En förskole-/fritidshemsplats får som längst vara outnyttjad i två månader.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan Corona- det här gäller Länk till annan webbplats.

Utbytesresor och hemundervisning

Skolplikten gäller fortsatt för alla elever i grundskolan. För elever på Katedralskolan och vuxenutbildningen kan utbildningen under hösten vara klassrumsbaserad.

Nej, vi ställer in de planerade språkresorna som skulle varit i närtid. Exakt vilka resor som drabbas kommer som information från din skola.

Denna sida uppdaterades