< >

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Kom ihåg, om någon i familjen har konstaterad smitta ska barnet stanna hemma.

Under veckorna 8-12 (22 februari-26 mars) har högstadiet undervisning på plats för en årskurs per vecka. Vårdnadshavare har informerats av Viktoriaskolan och mer information finns på Viktoriaskolans webbsida.

Brev 11 december 2020 till vårdnadshavare med barn i förskolanPDF 

Brev 11 december 2020 till vårdnadshavare med barn i grundskolanPDF

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt. Om ditt barn går i grundskolan ska du sjukanmäla barnet varje dag som hen är hemma.

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Skara. Regionens statistik över smittadelänk till annan webbplats

Varje vecka rapporterar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid kommunens pressträff hur många smittade brukare det finns i kommunens verksamheter totalt.
Aktuell lägesbild från kommunen

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Medarbetarna där fortsätter att arbeta om de är friska. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Kommunens personal följer vårdhygienrutiner från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, använder personlig skyddsutrustning och utbildas regelbundet.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom en specifik verksamhet utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Förskola och fritids

Kommunens förskolor, grundskolor 1-6 och grundsärskola håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Grundskola 7-9 - Viktoriaskolan kommer att tillfälligt bedriva distans/fjärrundervisning under perioden 11 - 24 januari.(Beslut togs 7 januari efter rekommendation av Smittskydd Västra Götaland.)

Skara kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarier i förskolorna och skolorna – exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna. För er som har barn hos dagbarnvårdare finns specifik information som gäller den verksamheten.

Är du förkyld eller har du lindriga förkylningssymptom ska du helst låta någon annan som är frisk lämna/hämta dina barn på förskola eller fritids. Om det inte är möjligt finns det ett anslag utanför våra lokaler med telefonnummer in till avdelningen. Personalen möter då dig och ditt barn utomhus vid lämning eller hämtning.

Håll alltid minst 2 meters avstånd till andra! Det gäller såväl ute som inne.

Vissa förskolor och fritids har möjlighet att låta all lämning och hämtning ske utomhus, oavsett om du är frisk eller sjuk. Du får då särskild information från rektor om detta.

Kommunen jobbar på att säkerställa att anställda med samhällsviktiga yrken får barnomsorg vid den händelse att skolorna behöver stänga sina lokaler.

Det är arbetsgivaren som utifrån MSB:s riktlinjer ska berätta om du har ett samhällsviktigt yrke. Läs MSB:s riktlinjerlänk till annan webbplats. En e-tjänst där man ska kunna ange behov av barnomsorg kommer om det skulle behövas.

Mer information om hur barnomsorgen under pandemin fungerar hittar du på sidan Barnomsorg under coronapandemin.

Barnomsorg under coronapandemin

Skara kommuns förskolor har gemensamt beslutat att inte hålla föräldramöten eller drop-in under höstterminen 2020. Det beror på att vi vill undivka att samla personer. Firanden, exempelvis lucia, kommer enbart att arrangeras för barnen på förskolan.

Under inskolning är en symtomfri vårdnadshavare välkommen att vara med på förskolan.

Oroliga barn och unga

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid-19:

Krisinformation.se: Så pratar du med ditt barn om covid19länk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50. Bris har även en sida som vänder sig direkt till barn och unga som känner oro angående viruset. 

Frågor och svar om corona-viruset för barn och ungalänk till annan webbplats

Barn kan varje dag ringa 116 111, chatta eller mejla till Bris kuratorer. Öppettider: klockan 9-12 på vardagar, klockan 14-21 alla dagar.

Folkhälsomyndighetens information till barnlänk till annan webbplats

Anmäl din oro till socialtjänsten, 0511-320 00. Du behöver inte ha bevis. Är det utanför ordinarie arbetstid vänder du dig till socialjouren. För pågående händelser ringer du 112.

1177 om när barn far illalänk till annan webbplats

Öppna förskolan och familjecentralen

Ja, Familjecentralen/Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildning för elever i gymnasiet, vuxenskolan och yrkeshögskola kan till med kort varsel övergå till distansundervisning. Du får information från din skola om vad som gäller.

Distans- och närundervisning för Katedralskolan

Information om distans- och närundervisning för Katedralskolans elever

Bromsa smittspridningen

Barnet kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när hen varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Folkhälsomyndighetens checklistalänk till annan webbplats

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Folkhälsomyndighetens checklistalänk till annan webbplats

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Folkhälsomyndighetens checklistalänk till annan webbplats

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning, då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid och mathantering, och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Istället arbetar vi med förebyggande åtgärder. Om vi skulle tvingas att stänga en verksamhet sker det alltid i samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Endast friska barn ska vara i skolan och förskolan.

Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet. Skolorna planerar sin verksamhet för att minimera större folksamlingar och avvaktar vidare beslut från Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverkets uppdaterade information från den 20 mars 2020 säger att barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor eller redskap, bedöms vara mycket liten. De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga.

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Eftersom man inte smittar under inkubationstiden behöver man inte vara orolig för droppsmitta i samband med idrott.

Sjuka barn eller anhöriga

Nej. Från och med den 1 december 2020 gäller rekommendationen att barn i förskola och grundskola ska stanna hemma när någon i familjen konstaterats med covid -19.

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling, är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Ja, från och med den 1 december 2020 gäller rekommendationen att barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad smitta ska stanna hemma.

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro och att inte nå målen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan Corona- det här gällerlänk till annan webbplats

I kommunens lokaler sitter lappar med budskapet "Är du förkyld? Välkommen tillbaka en annan dag." Du har ett eget ansvar att bedöma vad som är att vara "förkyld". Är du sjuk ska du inte gå till jobbet eller vara den som lämnar eller hämtar barnet på förskolan/fritids. Som förälder till barn i skolan har du ett stort ansvar i avvägningen om barnet har en förkylning eller inte.

Vid tveksamhet läs mer på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats eller 1177länk till annan webbplats som ger bra vägledning.

Utbytesresor och hemundervisning

Skolplikten gäller fortsatt för alla elever i grundskolan. För elever på Katedralskolan och vuxenutbildningen kan utbildningen under hösten vara klassrumsbaserad.

Nej, vi ställer in de planerade språkresorna som skulle varit i närtid. Exakt vilka resor som drabbas kommer som information från din skola.

Denna sida uppdaterades

Dela: