< >

Kungörelse flyttning av fordon

Skara kommun, förvaltningen för service och teknik Skara-Götene, har med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, låtit flytta följande fordon till särskild uppställningsplats.

Registreringsnummer: DDJ820
Fabrikat: Opel Astra
Ursprunglig uppställningsplats: Mariebergsgatan 3 i Skara

Förfrågningar om flyttat fordon kan göras till förvaltningen för service och teknik, e-post trafik@skara.se eller telefon 0511-320 00.

Fordon som inte avhämtats inom lagstadgad tid tillfaller Skara kommun, förvaltningen för service och teknik (3 månader efter att kungörelsen publicerats).

Datum då kungörelsen publiceras: 2021-11-02
Datum då kungörelsen upphör: 2022-02-02Skara-Götene förvaltningen för service och teknik

Denna sida uppdaterades