< >

Förvaltningen för service och teknik

Förvaltningen är gemensam för Skara och Götene kommuner, med Skara som värdkommun. Förvaltningen ansvarar för områdena gata/park, fastigheter, kost, lokalvård samt kommunens interna post med följande verksamheter:

  • vägar, gång- och cykelbanor
  • park- och naturskötsel
  • vinterväghållning
  • kommunens fastigheter
  • kost till förskolor, skolor, gymnasium och äldreboende
  • lokalvård
  • kommunens interna post


Ansvarig nämnd: Nämnden för service och teknik (gemensam nämnd för Skara och Götene).

Denna sida uppdaterades 2019-08-19

Dela: