< >

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ger stöd och omvårdnad till människor som av olika skäl har behov av det.
Förvaltningen ansvarar för:

  • äldreomsorg
  • stöd till funktionshindrade
  • individ- och familjeomsorg
  • arbetsmarknad
  • försörjningsstöd
  • missbruksvård

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Denna sida uppdaterades 2015-10-16

Dela: