< >

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samtliga grupper har bott i Sverige under lång tid och har därmed en långvarig anknytning till nationen. De nationella minoriteterna och deras minoritetsspråk har en särställning i det svenska samhället där deras kultur och språk är en del av Sveriges gemensamma kulturarv. Dessa fem minoriteter har därmed särskilda rättigheter som skiljer sig från övriga befolkningsgrupper i Sverige. De nationella minoriteterna ska ges möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli har en särställning i Sverige. Religion, språk, traditioner och kulturarv är viktiga delar av nationella minoriteters identitet.

Målen för Skara kommuns arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk omfattar;

  • nationella minoriteter ska informeras om sina rättigheter i Skara kommun
  • nationella minoriteter ska ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Skara kommun
  • nationella minoritetsspråk ska skyddas och bevaras genom att erbjuda modersmål i grund- och gymnasieskola i Skara kommun
  • i den mån det finns personal som talar minoritetsspråk inom Omsorgsförvaltningen ska omvårdnad av äldre på minoritetsspråk erbjudas
  • nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem i Skara kommun med ett särskilt fokus på frågor som berör barn och unga

Denna sida uppdaterades

Dela: