< >

Öppna jämförelser - företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets undersökning ligger Skara på en fortsatt god nivå och har ökat i rakningen till 15 (87) bland de deltagande 171 kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 70 till 79.

Rapporten i sin helhet

Öppna jämförelser företagsklimat 2018länk till annan webbplats

Öppen jämförelse företagsklimat 2019 kommer att presenteras i början av maj 2020.

Denna sida uppdaterades 2020-05-28

Dela: