< >

Folkhälsoarbete

Vi vill att alla som bor i Skara ska ha ett gott liv. Därför jobbar vi för att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt. Det är också viktigt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Folkhälsoarbete handlar bland annat om att sprida kunskap och information om vad som ger en god hälsa.

Folkhälsoarbetet i Skara styrs av nationella, regionala och kommunala policyprogram.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Skara kommun och Västra Götalandsregionen.

Uppdraget är ta initiativ till insatser som är bra för hälsan, förebygger brott eller ohälsa. Vårt uppdrag handlar också om att utveckla det arbete som redan görs inom området.


Denna sida uppdaterades 2018-01-17

Dela: