< >

Fonder och stipendier

Fonder

Här finner du samlad information om fonder, ändamål och ansökningstider.
Ansökningsblanketterna hittar du till höger. Ansökningarna tas upp i respektive förvaltning eller fondstyrelse och fastställs slutligen av kommunstyrelsen.

Fonder du kan söka genom kommunledningsförvaltningen

(Separata ansökningsblanketter)

Fonder du kan söka genom omsorgsförvaltningen
i Skara kommun

De fonder som administreras av omsorgsförvaltningen ansöker du genom att antingen ladda ner blanketten i spalten till höger eller hämta en blankett på omsorgskontoret. Blanketten är densamma oavsett vilken fond du väljer att ansöka ur. Ansökningstiden är från början av juni till slutet av augusti.

Stiftelsen Skara kommuns samfond 1
Behövande äldre. 

Stiftelsen Skara kommuns samfond 2
Behövande personer. 

Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag
Behövande arbetarfamiljer. 

Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering
Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning.

Stiftelsen Ida o Helena Mankells fond
Behövande äldre. 

Emma Karlssons fond
Behövande sjuka pensionärer på Vallehemmet eller i Valleområdet.

Stipendier

Följande stipendier går att söka:

Ossian Mellins universitetsstipendium 1 för skaradjäknar
Universitetsstuderande i Uppsala och Lund i behov av ekonomisk hjälp. Sökande ska ha studerat minst tre terminer vid gymnasieskolan i Skara och två terminer på universitetet.

Ossian Mellins universitetsstipendium 2 för skaradjäknar
Universitetsstuderande i Uppsala och Lund i behov av ekonomisk hjälp. Sökande ska ha studerat minst tre terminer vid gymnasieskolan i Skara och två terminer på universitetet.

Det finns också en rad stipendier som utdelas i skolorna, men dessa stipendier går inte att ansöka om.

Denna sida uppdaterades 2020-07-03

Dela: