< >

Uppdrag till
Miljö- och byggnadsnämnden

Ökad kundnöjdhet för kommunens service inom nämndens myndighetsområden.

Nämndens verksamhet är en grund för samhällsutveckling, ett expanderande näringsliv, och möjligheten att leva ett gott liv i Skara. Den förstärkning med 1 miljon inom plan/bygg som ingår i budget ska ge utvecklade möjligheter till effektivitet och service.

Miljö och byggnadsnämnden ska i detaljbudget avsätta 100 tkr för ytvattenarbetet även 2022, utifrån ärendet på senaste Ks om vattenförvaltningsplanen och åtgärder för 2022-2027.

Uppströmsarbetet vad gäller bland annat zink-förekomsten behöver utredas och åtgärdas. Det är ett arbete som ska ske i samarbete med SEAB. En utredning med konkreta förslag på åtgärder ska presenteras i nämnden före maj 2022.

Denna sida uppdaterades