< >

Öppna jämförelser - företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets undersökning ligger Skara på en fortsatt god nivå och men har minskat i rankningen till 40 (2019: 15, 2017: 87) bland de deltagande 171 kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 70 till 79.

Rapporten i sin helhet

Öppna jämförelser företagsklimatlänk till annan webbplats


Denna sida uppdaterades

Dela: