< >

Kommunalråd och oppositionsråd

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

För att nå kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) eller oppositionsråd (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) via telefon kan du ringa till kommunens växel, telefonnummer 0511-320 00. 

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen och är ordförande i kommunstyrelsen. Skaras kommunalråd heter Ylva Pettersson (M). Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande heter Lars Berg (C).

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositonen och är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Fredrik Nordström (S).

Denna sida uppdaterades 2020-05-05

Dela: