< >

Kommunens nämnder

Kommunens arbete är omfattande så kommunstyrelsen kan inte behandla alla ärenden. Därför finns ett antal nämnder som är specialiserade inom olika verksamhetsområden. Till exempel barn och utbildning, omsorg, miljö och bygg.

Vad gör en nämnd?

Nämnderna ska se till att verksamheten inom deras område sköts enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och enligt de lagar som gäller. Nämnder kan ta upp frågor som leder till beslut i kommunfullmäktige och ska besvara remisser, det är förslag som kommunstyrelsen skickat för att få in synpunkter inför ett beslut.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det betyder att kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i respektive nämnd. Ledamöterna är alltså politiker. Kommunfullmäktige beslutar också hur mycket pengar de olika nämnderna ska få. Politikerna i varje nämnd bestämmer sen vilka saker de tycker är viktigast att använda pengarna till.

I Skara kommuns finns, utöver kommunstyrelsen, följande nämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Lönenämnden
  • Nämnden för service och teknik
  • Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
  • Valnämnden

Förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning där anställda tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt sköta den dagliga verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Denna sida uppdaterades 2020-01-29

Dela: