< >

Nämnder

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas.

Vad gör en nämnd?

Nämnderna ska se till att verksamheten inom deras område sköts enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och enligt de lagar som gäller. Nämnder kan ta upp frågor som leder till beslut i kommunfullmäktige och ska besvara remisser, det är förslag som kommunstyrelsen skickat för att få in synpunkter inför ett beslut.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det betyder att kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i respektive nämnd. Ledamöterna är alltså politiker. Kommunfullmäktige beslutar också hur mycket pengar de olika nämnderna ska få. Politikerna i varje nämnd bestämmer sen vilka saker de tycker är viktigast att använda pengarna till.

I Skara kommuns finns, utöver kommunstyrelsen, följande nämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Lönenämnden
  • Nämnden för service och teknik
  • Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
  • Valnämnden

Denna sida uppdaterades 2020-06-05

Dela: