< >

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fattar myndighetsbeslut inom miljö och bygg.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet regleras i huvudsak av plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804).

Nämnden ansvarar, när det gäller plan- och bygglagen, framförallt för frågor om förhandsbesked, bygglov och rivningslov. Nämnden utövar exempelvis tillsyn över byggnadsverksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden skall utföra kommunens uppgifter enligt miljöbalken (1998:808), såsom exempelvis prövning och tillsyn inom naturvården samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ska exempelvis också svara för tillsyn som ankommer på kommunen inom nämndens ansvarsområden.

Denna sida uppdaterades 2020-04-20

Dela: