< >

Förslag och synpunkter

Vi är angelägna om att ge våra medborgare och besökare bra service. Därför är dina synpunkter värdefulla för oss. Är du missnöjd med någon del av vår service? Låt oss veta det så får vi en chans att rätta till det som inte fungerar. En synpunkt kan även vara beröm — då blir vi glada — eller ett förslag på hur vi kan göra Skara ännu bättre.

Fyll i formuläret nedan, kommunens informationsavdelning skickar frågan vidare till de ansvariga. Glöm inte uppge namn och kontaktuppgifter så vi kan höra av oss med besked om vilken åtgärd som har vidtagits.

Observera att felanmälan för området gata och park inte lämnas via detta formulär. Felanmälan för gata och park hittar du under rubriken Gata & Park.
Denna sida uppdaterades