< >

Så styrs Skara

Skara kommun är en politiskt styrd organisation där kommunens förtroendevalda företreäder medborgarna och ansvarar för kommunens service och tjänster i syfte att skapa en god livskvalitet för de som bor och verkar i Skara.

Denna sida uppdaterades

Dela: