< >


Demokratiutveckling 2021-2022

2021 var det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2021-2022 firar Skara kommun detta genom att göra extra instatser för att synligöra sitt lokala demokratiarbete. Kommunen vill med detta lyfta fram värdet av att arbeta demokratiskt men också öka kunskapen och medvetenheten hos både invånare och medarbetare. 

I december 2020 skrev Skara kommun på en deklaration för en stark demokrati och beslutade då att genomföra flera punkter för att uppfylla åtagandena i deklarationen. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som är utsedd av regeringen.

Demokrativeckan 25-29 april

Måndag 25 april

Kommunfullmäktige med Kafé Fullmäktige och Allmänhetens frågestund.

Tisdag 26 april

program uppdateras

Onsdag 27 april

Information om Skara kommun översiktsplan 2040

Digital och fysisk information om översiktsplanen och hur du som invånare kan vara med och påverka!

Mellan kll 9-10:30 och 12.30-14.30 är du välkommen till Djäknesalen i Stadshuset för att prata med planerare och skriva dina synpunkter direkt på kartor.

Mellan kl. 11-12 håller vi en information och frågestund via Teams. Ingen anmälan krävs.Anslut till informationsträffen via den här länken:

Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Läs mer om översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Torsdag 28 april

Ung i Skara-dagen

En dag där politiker och tjänstepersoner i kommunen kommer möta unga och diskutera viktiga frågor och gemensamt komma fram till utveckling och lösningar. 

Fredag 29 april 

Ungdomsrådet har en öppen träff för unga i kommunen.


Under åren genomförs en rad aktiviteter för att hylla och uppmärksamma demokratiarbetet:

  • Medborgardialoger i samband med den nya översiktsplanen 
  • Kommunen har bildat ett ungdomsråd 
  • LUPP-undersökning bland unga för att ta vara på ungas tankar och åsikter om att leva och bo i Skara kommun
  • Firandet av att Skara kommun har funnits i sin nuvarande geografiska form i 50 år. 

Förtroendevalda och anställda i kommunen kommer bland annat få djupare utbildning i bland annat:

  • Barnkonventionen
  • Den politiska organisationen
  • Demokratiska processerna 

Denna sida uppdaterades