< >

Förtroendevalda

Politikerna i kommunfullmäktige är de förtroendevalda som röstades fram av invånarna i kommunen i det senaste valet. Kommunfullmäktiges politiker utser i sin tur vilka politiker som ska representeras i nämnder, styrelser, kommunala råd och förbund.

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen och är ordförande i kommunstyrelsen. Skaras kommunalråd heter Ylva Pettersson (M). Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande heter Lars Berg (C).

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositonen och är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Fredrik Nordström (S).

Denna sida uppdaterades 2020-10-21

Dela: