< >

Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. För de nämnder som är gemensamma för flera kommuner förvaras protokollen hos den kommun som ansvarar för nämnden och förvaltningen.

Protokoll från sammanträden läggs upp när protokollen är justerade. Protokoll ska justeras inom 14 dagar efter sammanträdet. Hittar du inte protokoll här som du letar efter så kan du kontakta nämnden.

Kallelser

Protokoll

Denna sida uppdaterades