< >

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer de övergripande målen för kommunen och fattar beslut i de stora frågorna. Det kan till exempel handla om hur skolan och äldreomsorgen ska utvecklas, hur hög skatten i kommunen ska vara, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Fullmäktige beslutar om kommunens budget och bestämmer hur mycket pengar de olika verksamheterna får. Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som kallas kommunfullmäktiges presidium.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2018-2022 består den politiska ledningen i Skara kommun av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har partierna 20 av kommunfullmäktiges 45 mandat. 

Mandat betyder uppdrag. Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Hur många mandat ett parti har beror på hur många röster partiet fick i senaste valet. Resultatet av 2018 års allmänna val till kommunfullmäktige gav följande fördelning av de 45 mandaten till Skara kommunfullmäktige:

Moderaterna

13 mandat               

Socialdemokraterna

13 mandat

Sverigedemokraterna

7 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

Miljöpartiet

2 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Denna sida uppdaterades