< >

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skol- och förskoleverksamhet. Till området hör till exempel:

  • förskoleverksamhet
  • grundskola med skolbarnomsorg
  • familjecentral
  • särskola
  • gymnasieskola
  • musikskola
  • fritidsgårdsverksamhet
  • vuxenutbildning

Utskott

Till barn- och utbildnigsnämnden hör skolskjutsutskottet.

Denna sida uppdaterades