< >

Sammanträdesdagar

Här finns sammanställning över ordinarie sammanträden i Skara kommun för år 2020. Det gäller sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och kommunens bolag. Reservation för eventuella ändringar.

Till kommunfullmäktiges sammanträden är allmänheten välkomna.

Kommunfullmäktige

Plats: Skara stadshus, aulan (Södra kyrkogatan 2)
Tid: 18.30
24 februari
26 mars (extrainsatt)
27 april
15 juni
28 september
26 oktober
30 november

Kommunstyrelsen

5 februari
4 mars
1 april
20 maj
10 juni
2 september
7 oktober
4 november
9 december

Kommunstyrelsens beredningsutskott

22 januari
19 februari
18 mars
4 maj
27 maj
19 augusti
16 september
21 oktober
25 november

Kommunstyrelsens personalutskottet

21 januari
12 mars
28 maj
10 september
15 oktober
26 november

Barn- och utbildningsnämnden

20 februari 
19 mars  
23 april
14 maj
11 juni 
27 augusti 
24 september 
22 oktober 
19 november (inställt)
17 december

Kultur- och fritidsnämnden

25 februari 
24 mars
14 maj
22 september
17 november
15 december

Miljö- och byggnadsnämnden

21 januari 
18 februari  
17 mars 
21 april (inställt)
12 maj 
9 juni 
18 augusti 
22 september
20 oktober  
17 november
8 december

Nämnden för service och teknik

27 februari 
2 april 
14 maj 
27 augusti
24 september 
12 november
10 december   

Omsorgsnämnden

15 januari 
18 februari
13 mars
24 mars  
12 maj 
23 juni  
23 september 
27 oktober
24 november
15 december

Omsorgsnämndens sociala utskott

7 januari
10 februari
17 mars
16 april
5 maj
16 juni
14 juli
20 augusti
15 september
21 oktober
17 november
8 december

Extra utskottsmöten hålls löpande vid behov.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

23 januari
20 februari
28 maj
1 oktober
3 december

Centrumbostäder i Skara AB

19 februari  
18 mars
14 maj (inställt)
24 september  
28 oktober
10 december    

Skara Energi AB

21 februari  
17 mars 
25-26 maj
27 juli
23 september 
17 november


Denna sida uppdaterades 2020-11-06

Dela: