< >

Integrationsstrategi

Giltig 2017-2020

I Skara kommun bor människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vårt uppdrag som kommun är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för alla att leva, bo och verka i Skara. Integrationsstrategin syftar till att tydliggöra kommunens mål i arbetet med integration samt tydliggöra ansvar, organisation och uppdrag inom arbetet. Strategin kommer att följas av en handlingsplan under 2017.

Strategisk inriktning

 • Skara ska vara en välkomnande plats
 • Alla i Skara ska känna sig behövda och ska ha möjlighet att påverka sin framtid
 • Det ska finnas många kontaktytor för dialog som stödjer tolerans och acceptans
 • Det ska finnas mångfald av kultur och fritidsaktiviteter
 • Det ska finnas människor med olika bakgrunder i kommunens bostadsområden
 • Alla barn, ungdomar och vårdnadshavare ska aktivt delta inom barnomsorg och skola
 • Det ska finnas en tydlig och strukturerad samverkan mellan föreningslivet, ideella organisationer, näringslivet och kommunen
 • Det ska finnas bostäder för alla
 • Alla människor ska ha möjlighet till egen försörjning
 • Alla ska ha möjlighet till kompetenshöjande insatser och validering av sina kunskaper
 • Människors kompetenser och resurser ska användas för att utveckla samhället
 • Skara kommun ska aktivt arbeta för att rekrytera människor med olika erfarenheter och bakgrund utöver relevant kompetens.Denna sida uppdaterades