< >

Hjälp oss göra Skara kommun ännu tryggare!

Arbetet med medborgarlöftena 2022 pågår för fullt och parallellt med detta påbörjar man framtagandet av nya löften för 2023.

Den stora byggstenen i arbetet med att formulera nya löften är Brottsförebyggande rådets återkommande medborgardialog med hjälp av en trygghetsenkät. Där kan du som invånare ge din bild av kommunen ur ett trygghetsperspektiv. Din röst är viktig!

Medborgardialog 2022 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades