< >

Brandfarliga varor

För att få lov att hantera större mängd brandfarliga varor, måste man ha tillstånd av nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav. Oavsett om man är tillståndspliktig eller ej så krävs att varorna hanteras aktsamt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter. 

Brandfarlig vara

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

Mer information och ansökan hos Samhällsskydd mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades