< >

Folkhälsostrategi

Giltig 2014-2018

En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att allt fler lever längre med hög livskvalitet. Ohälsan är idag ojämlikt fördelad i befolkningen. Skillnaderna tenderar att öka mellan olika geografiska områden och befolkningsgrupper.

Mål för folkhälsoarbetet i Skara kommun 2014-2018

  • Öka förutsättningarna för en minskad konsumtion av tobak, alkohol, droger samt minskat spelberoende
  • Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor
  • Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
  • Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter

Denna sida uppdaterades 2018-01-17

Dela: