< >

Internationellt arbete

Internationalisering är viktigt därför att det leder till att nya och starkare band knyts mellan människor, vilket gör det lättare för oss att förstå varandra över gränserna.

Vi vill skapa möjligheter för kommuninvånarna att knyta kontakter med människor i olika delar av världen.

Ett ökat samarbete i Europa och i världen minskar motsättningar och ger nya möjligheter att förbättra den sociala, ekonomiska och ekologiska tryggheten för medborgare i Skara kommun.

Fullmäktige har beslutat om en strategi för ökad internationalisering.

Prioriterade områden

  1. Internationella nätverk, kontakter och relationer
  2. Omvärlds- och intressebevakning
  3. Transnationella utvecklingsprojekt

En målgrupp som speciellt framhålls i strategin är ungdomar och satsningar på ungdomsutbyten.

 

Denna sida uppdaterades