< >

Översiktsplan för Skara kommun 2040


Granskningsperiod 21 november  2022 -  31 januari 2023

Här hittar du granskningsversionen av Översiktsplan 2040: skara.se/oversiktsplan

Projektperiod

2020-2022 framtagning av planen, beslut under 2023

Syfte

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Den hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning.

Mål

Skapa ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.

Deltagande parter

Projektägare: Planenheten, Kommunledningsförvaltningen, Skara kommun
Projektledare: Mona Nilsson, planchef

Beskrivning av nuläget

Den nuvarande översiktplanen togs 2005. 

Projektplan / logg

2018 dec: uppdrag från ks
2020 sept-dec Medbporgardialog
2021 jan-november: ta fram samrådsförslag
2021 november samråd med  utställning t o m 23 januari
2022 Vintern/våren: bearbetning
2022 16 november 2022 Beslut om granskning
2022 21 nov - 31 januari. Granskningsperiod

 

Denna sida uppdaterades