< >

Särskilt boende på Teglagärdet

Våra äldre invånare blir fler och det nya särskilda boendet skapar plats för våra invånare att ta del av välfärden. Bygget beräknas stå färdigt 2023 och ska ha plats för ca 90 personer. Boendet byggs med stor hänsyn och omtanke om nästa generation i valet av hållbara material och lösningar.

Här tryggar vi välfärden för nästa generation äldre.

Det har funnits önskemål om ett nytt särskilt boende i Skara sedan ett antal år tillbaka. Kommunen hyr idag Skarahemmet av SBB. Man har tittat på att renovera Skarahemmet för att kommunen ska kunna fortsätta hyra, men den 29 augusti 2018 beslöt man undersöka möjligheten att bygga ett nytt boende i staden. Den 19 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att man ska bygga ett nytt särskilt boende.

Behovet av platser ökar

Demografiutmaningen är den främsta utmaningen för äldreomsorgen, med anledning av att allt fler invånare blir äldre och lever längre, samtidigt som arbetskraften minskar. Detta innebär ett ökat behov och höga kostnader, om inte stora förändringar görs i verksamhetens inriktning och i lagstiftningen som styr verksamheten. För att klara utmaningen måste äldreomsorgen jobba mer med digitala och tekniska hjälpmedel, såväl för personal och brukare.

Boendet ska byggas utifrån nya möjligheter med digitala och tekniska lösningar samt möjlighet till en bra arbetsmiljö och bemanningslösningar, som också ger god driftsekonomi.

Tre faser i projektet

I första fasen tar projektgruppen fram systemhandling, budget och kostnadskalkyl och får därefter ett startbesked i kommunfullmäktige. I fas två ska projekteringen bli en bygghandling och projektbudgeten ska stämmas av igen. I fas tre börjar man bygga.

Tidplan

Detaljplanen ska vara klar till september 2020. Upphandlingen av entreprenör för fas 1 beräknas vara klar i slutet av sommaren 2020. Därefter startar fas 1 i projektet.

I början av 2021 ska man fatta beslut om att påbörja fas 2.

Boendet beräknas stå klart för inflytt i mitten/slutet av 2023.

Denna sida uppdaterades

Dela: