< >

Visit Hornborgasjön

Projektperiod

2015-2018

Syfte

Att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön i samarbete med privata företag och ideella krafter för att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser året runt.

Mål

  • Utveckla Trandansen till en rastplats baserad på upplevelser med nybyggda gömslen som är öppna, flexibla och tillgängliga året om för nya målgrupper.
  • Få fler att stanna minst ett dygn extra i Skaraborg
  • Paketera kvalitetssäkrade och exportmogna turistprodukter utifrån vad marknaden efterfrågar.
  • Marknadsföra mot intresserade målgrupper genom nya kanaler.

Deltagande parter

Falköping, Skara och Skövde kommuner. 

Beskrivning av nuläget

Arbetet med att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön sker i samarbete med representanter för turistverksamheten i respektive kommuner samt privata företag och ideella krafter för att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser inte bara på våren, utan året runt. Extra bidrag från Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg på 1,6 miljoner kronor innebär nya möjligheter till fler aktiviteter, produktutveckling och mer marknadsföring för att affärsutveckla destinationen Visit Hornborgasjön. Projektet drivs av Maria Comstedt, projektledare och affärsutvecklare.

En enkät som geomfördes våren 2016 bland besökarna vid Trandansen visar att

  • En tredjedel av de som tillfrågades har inte besökt Trandansen tidigare
  • Trandansen var det primära resmålet för 92 procent av besökarna
  • 76 procent kan tänka sig att besöka Trandansen igen

Projektlogg

2016  Enkät bland besökarna

Denna sida uppdaterades