< >

Handlingar och ärenden

I kommunen hanteras handlingar och ärenden i olika verksamhetssystem. Handlingarna ska hållas ordnande och vara enkla att hitta.

Diarium

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit eller upprättats inom kommunen.

Inkomna handlingar registreras i kommunens diarium, även kallat dokument- och ärendehanteringssystem. De flesta handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga.

Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det skrivelser, beslutsunderlag, protokoll och beslut. 

Arkiv

Det som finns i kommunens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning, förvaltning och för forskningens behov.

Kommunens arkiv fungerar både som en informationscentral och som minnen över det förflutna.

Denna sida uppdaterades