< >

Öppna jämförelser - företagsklimat

Löpande insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sju myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden:

  • Bemötande
  • Effektivitet
  • Information
  • Kompetens
  • Rättssäkerhet
  • Tillgänglighet

I 2021 års undersökning (mätningen för 2021 presenteras våren 2022) ligger Skara på en fortsatt god nivå och ökar i men rankingen till plats 57 (2020: 84) bland de 198 deltagande kommunerna.

I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 75 till 77. Högst omdöme ges serviceområdet Tillgänglighet, med ett index på 81. Samtliga serviceområden har ett index mellan 73-81.

Rapporten i sin helhet

Löpande Insikt årsrapport Skara  Zip, 6.5 MB.

Ett starkt företagsklimat

Företagsklimat


Denna sida uppdaterades