< >

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Vi är angelägna om att ge våra medborgare och besökare bra service. Därför är dina synpunkter värdefulla för oss. Är du missnöjd med någon del av vår service? Låt oss veta det så får vi en chans att rätta till det som inte fungerar. En synpunkt kan även vara beröm — då blir vi glada — eller ett förslag på hur vi kan göra Skara ännu bättre.

För att lämna förslag och synpunkter behöver du använda dig av någon av e-tjänster som finns framtagna för ändamålet. 

Felanmälan för Gata & Park

Beröm, felanmälan, förslag och klagomål Länk till annan webbplats.

Klagomålshantering, Barn- och utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades