< >

Kommunens miljöarbete ger utdelning

­­Kommunens långsiktiga strategiska arbete i miljöfrågor har gett resultat både i en ny undersökning och i uppfyllelsen av kommunens egna mål.

Sveriges kommuner ses som en motor i det svenska miljöarbetet eftersom det i praktiken ofta är kommunerna som genomför omställningen till ett miljösmart samhälle.

Aktuell hållbarhet är en tongivande aktör som rankar kommunernas miljöarbete. I ett pressmeddelande i april gratulerar de Skara kommun till en hedrande plats 56 av 290 kommuner i Sverige.

Rankningen bygger på svar från flera olika miljöenkäter, där Aktuell Hållbarhets egen enkät väger tyngst. Andra enkäter är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät samt Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Miljöstrateg Abbe Sahli gläds åt det fina resultatet i undersökningen och konstaterar samtidigt att det finns mer att göra.

- Vatten, transporter, klimatanpassning och plastbantning är de områden där jag anser att vi kan förbättra oss. Jag har också börjat följa upp att upphandlingskraven efterlevs, säger Abbe Sahli.

Skara kommun står sig bra också regionalt och delregionalt i undersökningen. Lidköpings kommun har dock fått ännu bättre resultat.

- Vi ska så klart lära av Lidköpings fina miljöarbete genom ökad samverkan och deltagande i olika regionala samverkansgrupper, intygar Abbe Sahli.

Strategiskt miljöarbete i Skara kommun

I Skara kommun arbetas det brett med i stort sett alla miljöfrågor utifrån kommunens miljöstrategi, som är förankrad och beslutad i kommunfullmäktige. Till strategin finns en miljöhandlingsplan 2017-2019 med förslag på åtgärder för att nå de lokala miljömålen i miljöstrategin.

Kommunfullmäktiges mål inom perspektivet miljö

  • Minska energianvändning och minska utsläpp av växthusgaser.
  • Ökad miljöanpassning av byggnader och anläggningar för att skapa hälsosamma livsmiljöer i hela kommunen.
  • Aktivt arbeta för att bruka och skydda natur-, vatten- och kulturmiljöer långsiktigt.
  • Välja varor, livsmedel, kemikalier och byggmaterial med låg negativ miljöpåverkan.

Måluppfyllelse

Sammantaget för kommunens verksamheter har kommunfullmäktiges fyra strategiska mål för perspektivet Miljö uppnått bedömningen "utmärkt" för 2018.

Denna sida uppdaterades