< >

Ombyggnad vid Björndammen

Nu ska området runt Björndammmen rustas upp och området framför stationshuset ska snyggas till. Tanken är att omvandla en otrygg och oattraktiv plats till ett område där människor trivs och vill vistas.

Ombyggnaden ingår både i Skara kommuns gestaltningsprogram och i planprogrammet för hela området.

Att skapa väl utformade miljöer har tydlig påverkan på trygghet och viljan att uppehålla sig på platsen. Det ger i sin tur positiva effekter både för handel och fastighetsvärden.

Under 2021-2022 kommer en upprustning att genomföras i olika etapper. Parkeringsplatserna kommer att vara kvar men några platser kommer att användas under byggtiden.

  • I den första etappen görs området framför stationshuset och pizzerian om med ny markbeläggning. Cykelstället vid sidan av pizzerian flyttas något och området får ny stenläggning och belysning.
  • Den andra etappen startar i april eller maj och då fortsätter arbetet med att göra i ordning resten av gatan upp mot Skaraborgsgatan.
  • I etapp tre är det dags att åtgärda parkmiljön runt fontänen. Det blir nya planteringslådor i stål runt dammen med mellanrum så att man gå fram till vattnet. Grusgångarna kommer att stensättas.
  • Efter sommaren 2022 ska också korsningen mellan Skaraborgsgatan och Järnvägsgatan byggas om och bli mer tillgänglig. Då kommer det att vara vissa avstängningar av Järnvägsgatan och Skaraborgsgatan. 

När allt är ombyggt och klart så kommer vägen runt Björndammen att vara enkelriktad.

Aktuella trafikstörningar under ombyggnadstiden

 

Klart 2022-10-27.


Denna sida uppdaterades