Foto: Skara kommun / Simon Olsson

< >

Klimatsmarta boenden och destinationer vid Hornborgasjön och Vallebygden

Projektperiod

2021-11-18 – 2022-12-20

Syfte

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om den påverkan som både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma genom att gör andra val än idag kan på detta sätt tydligt belysa frågornas betydelse.

Mål

Klimatsmarta boende och besöksmål är ett projekt som vill öka kunskapsnivån hos turistföretag om hur de tre hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 hänger ihop. Med denna kunskap kan både företaget och lokalsamhället utvecklas. Fler arbetstillfällen under lägre tid av året kan skapas samtidigt som påverkan på miljö och omgivande natur begränsas så mycket som möjligt.

Deltagande parter

Energi- och klimatrådgivningen i Skara, Falköping (projektägare) och Skövde
Turistorganisationerna i Skara, Falköping och Skövde
Visit Hornborgasjön

Bakgrund

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är de tre kriterierna som Agenda 2030 arbetar efter och alla tre är lika viktiga för att vi skall nå en långsiktig hållbarhet.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att man driver sitt företag med rimlig avkastning och ett smart sätt är att minska på onödiga utgifter, som energislöseri.
  • Ekologisk hållbarhet är att minska påverkan på vår omgivning, minska slitaget genom att sprida ut säsongen, inte marknadsföra känsliga platser för hårt, värna hotade arter och rara växter.
  • Social hållbarhet är att förvalta och förädla sitt levande kapital i form av personal. Bra arbetsvillkor och rätt utbildning gör att personalen engageras sig och ger en bättre service. Är de dessutom från trakten ökar chansen för att stärka lokalsamhället ekonomiskt.

Aktiviteter

Hyr en elcykel

Från 16 maj till 19 september finns eldrivna hyrcyklar att erbjuda besökare (och boende) i området. På två ställen finns cyklarna placerade, vid busshållplatsen inne i Varnhem och vid affären i Broddetorp. Cykelhjälmar finns att låna i Klostercafét eller butiken i Varnhem. Cyklarna hyrs och låses upp via appen TIER, som går att ladda ner till både Iphone och Android.

Priset är 129 kr per dag eller upplåsning 10 kr + 1.99 kr/minut

Reportage i Skaraborgs Läns Tidning Länk till annan webbplats.

Föreläsningsserie

För att få en djupare kunskap om varje område genomför vi föreläsningar med spännande personer som själva driver företag inom turistnäringen.

6 september, kl 12–17. Social hållbarhet, plats och tid meddelas senare

Lisa Lemke, känd matkreatör och TV- kock, senast i Timjan, tupp och tårta. Brinner för sin hembygd, Skrea backe och hållbarhetsfrågor Lisa Lemke Länk till annan webbplats.. Även Anders Bergqvist, Stora Bjurum, deltar och pratar om sitt arbete med social hållbarhet i samarbete med kompetens- och arbetslivsförvaltningen i Falköpings kommun.

8 november, kl 12–17. Föreläsningar och Workshop

Workshop med Lisa Lemke som moderator. Vi återkopplar hur det gått i projektet.
- Föreläsning Solceller och elbilar
- Visit Hornborga, visioner framåt

Anmälan till föreläsningar och workshop

Namn och företag. Till 6 september och 8 november meddela även eventuella allergier/kostönskemål

Anmälan till Thomas Skagenborg. 

Boka in en kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Nu har du som besöksnäringsföretag möjlighet att boka in ett platsbesök med energi och klimatrådgivaren från din kommun för att se hur ni ligger till just nu och hur ni kan förbättra er. Under besöket går rådgivaren även igenom de tre hållbarhetskriterierna ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet utifrån framtagna checklistor och ger förslag på förbättringar inom alla områden.

Platsbesöken hos företag planeras från april – juli på en tid som passar dig. Låter det intressant? Gör i så fall en intresseanmälan så hör er kommuns energi- och klimatrådgivare av sig till er.

Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Om projektet

Projektet är ett samverkansprojekt mellan energi- och klimatrådgivningen och turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde. Projektpartner är även Visit Hornborga.

  • Projektägare Falköpings kommun
  • Projektperiod 2021-11-18 – 2022-12-20
  • Finansiär. Energimyndigheten

Tidplan / logg

2022-02-17 Ansökan öppnar för företag att anmäla deltagande i projektet
2022-03-30 Utbildnings- och informationsmaterialet ”Hållbarhetshandboken” färdigt
2022-05-10 Föreläsning Ekonomisk, digitalt
2022-05-31 Föreläsning Ekologisk hållbarhet, digitalt
2022-09-06 Föreläsning Social hållbarhet, fysisk
2022-11-08 Workshop och återkoppling, fysiskt

Denna sida uppdaterades