< >

Bakgrund och förutsättningar

Det politiska målet

Alla elever ska ha rätt till den bästa utbildningen i de bästa lokalerna. Vi vill utveckla möjligheten att studera på olika spår och inriktningar. Det är av stor vikt att den nya högstadieskolan byggs utifrån de senaste kraven och forskningen vad gäller pedagogik, miljökrav i material och energianvändning samt att den nya skolan utformas i nära samarbete med de elever och lärare som ska verka där.

- Kommunfullmäktige juni 2011

Bra att veta

Beslutet om att bygga en ny högstadieskola i Skara kommun har inneburit att man även gjort utredningar på fler lokaler i kommunen eftersom byggnader kommer att bli tomma i och med byggnationen. Därför innehåller hela investeringspaketet två delar där den ena är den nya högstadieskolan och den andra är stadshus i Djäkneskolan.

Elevunderlag

Den nya skolan är ritad och projekterad för att kunna ta emot cirka 600 elever. Under några år har antalet ungdomar i åldern 13-15 gått nedåt och varit under 600. Framöver vänder dock trenden och vi ser på längre sikt en ökning av denna åldersgrupp.

Här nedan ser du en befolkningsprognos för åldersgruppen 13-15 år i Skara gjord av SCB (Statistiska centralbyrån) för kommunen.


Denna sida uppdaterades