< >

Detta har hänt 2014

Tidsaxel
MånadHändelseBeslut
MarsSamhällsbyggnadsnämnden beslutar om reviderad detaljplan för området där skolan ska byggas.X
 Förvaltningsrätten avslår överklagandena, inkomna november och december, gällande beslutet om ny högstadieskola och budget 2014 med plan 2015-2016. Överklagas därefter till kammarrätten. 
AprilSamhällsbyggnadens beslut, i mars, om reviderad detaljplan överklagas till länsstyrelsen. 
 Kommunstyrelsen tar startbeslut för investeringen i den nya högstadieskolan.X
 Kommunstyrelsens startbeslut överklagas till förvaltningsrätten med yrkande om inhibition och laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 Beslut tas om ny styrgrupp och projektdirektiv.X
MajAnbudsförfrågan lämnas ut 6 maj. 
 Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition, inkommit i april, gällande kommunstyrelsens startbeslut. 
 Kammarrätten meddelar att prövningstillstånd inte ges för överklaganden gällande kommunfullmäktiges beslut om ny högstadieskola och budget 2014, med plan 2015-2016. 
JuniLänsstyrelsen avvisar överklagandet gällande samhällsbyggnadsnämndens beslut om reviderad detaljplan. Överklagas därefter till mark- och miljödomstolen. 
AugustiAnbudsförfrågan avslutas 20 augusti. Därefter påbörjas anbudsutvärdering, som pågår under september. 
 Förvaltningsrätten avslår överklagandet, inkommit i april, gällande kommunstyrelsens startbeslut för ny högstadieskola. 
 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande samhällsbyggnadens beslut om reviderad detaljplan. 
SeptemberAnbudsutvärderingen färdigställs. Peab Sverige AB vinner anbudsförfrågan efter kommunens sammanvängda utvärdering. 
OktoberIngen överklagan på tilldelningsbeskedet inom avtalsspärrtiden hos förvaltningsrätten - Därmed startar upphandling av fas 1 i projektet 7-9 skolan. 
 Information om vad som händer på Teglaskolan framöver, med anledning av byggnationen, skickas ut till föräldrar med elever på Teglaskolan. 
NovemberKommunfullmäktige fattar beslut om budget 2015 med plan 2016-2017X

Denna sida uppdaterades