< >

Föräldrainformation

Här samlar vi information som gått ut till föräldrar med elever som berörs av byggnationen av den nya högstadieskolan.

2014-10-01

För ungefär två veckor sedan lämnades besked till de företag som lämnat in anbud för att bygga den nya högstadieskolan i Skara kommun. Vinnare i anbudsförfrågan blev Peab Sverige AB.

Under hösten kommer kommunen tillsammans med Peab att göra en slutgiltig kostnadsberäkning för projektet. Om man är eniga om kostnadsberäkningen går projektet vidare till byggfasen, som beräknas kunna starta i januari 2015.

Eftersom den nya skolan kommer att placeras på mark som idag är en del av Teglaskolan kommer detta att innebära en del förändringar för våra elever som vi vill informera dig som förälder om.

Byggfasen startar med rivning av skolans annex. Där finns idag slöjdsalar, hemkunskapssalar, lokaler för särskolan, gymnastiksalar och matsal. Eftersom Teglaskolan har ett minskat elevantal kommer en stor del av verksamheten att kunna lösas i skolans huvudbyggnad. Huvudentrén är flyttad och finns nu mot Skolgatan. Utrymmen som idag är outnyttjade kommer under hösten att anpassas för att inrymma textilslöjd, hemkunskap och särskola. Träslöjd kommer eleverna att ha i fordonsprogrammets gamla verkstadslokaler vid förskolan Björkbacken, tillsammans med Djäkneskolans elever som brukar ha sin träslöjd på Teglaskolan.

Idrottslektioner kommer att hållas på Vilans fritidsområde. För att äta mat kommer eleverna att få gå till Katedralskolans matsal, där det finns gott om plats och ett bra utbud av rätter att välja mellan. Till både Vilans fritidsområde och Katedralskolan kommer eleverna att få ta en kortare promenad. Åt båda håll finns säkra gång- och cykelvägar.

Redan nu pågår förberedelser för byggandet av den nya skolan med att ledningarna för fjärrvärmesystemen läggs om. Området där detta pågår är tydligt markerat och avstängt. Under byggtiden kommer byggarbetsplatsen för den nya skolan att vara helt avspärrad. Skolans nuvarande huvudbyggnad kommer att rivas först när den nya skolan är klar och verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna.

Vårt mål är att undervisningen ska kunna fortgå som vanligt och att elevernas skoltid ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Om du funderar på något eller har några frågor är du självklart välkommen att höra av dig. Vid större förändringar som berör våra elever återkommer vi med ytterligare information.

Vänliga hälsningar,

Patrik Ask, rektor Teglaskolan
Solveig Oscarsson, rektor Djäkneskolan och samordnare för barn- och utbildningsförvaltningen i projektet ”Ny högstadieskola”


Denna sida uppdaterades