< >

Kostnader

Beslutet om att bygga en ny högstadieskola i Skara kommun har inneburit att man även gjort utredningar på fler lokaler i kommunen eftersom byggnader kommer att bli tomma i och med byggnationen. Därför innehåller hela investeringspaketet två delar där den ena är den nya högstadieskolan och den andra är stadshus i Djäkne.

Totalt investeringspaket
Investering ny skola338 000 000
Ombyggnad av Djäkneskolan till stadshus 70 000 000
Försäljningsvärde -10 000 000
Summa 398 000 000

Vad kostar den nya skolan att bygga?

Under 2012 tas ett beslut om att skolinvesteringen även ska innefatta centralkök för hela kommunen. Med centralköket inräknat kostar det 338 miljoner att bygga den nya skolan, fördelat på:

  • Byggkostnad 265 miljoner
  • Projektering 20 miljoner
  • Rivning och tillfälliga lokaler 13 miljoner
  • Kreditivkostnader 5 miljoner
  • Inredning 14 miljoner
  • Inflationsuppräkning* fram tills skolan tas i bruk 21 miljoner

* Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är "ökning av penningmängden". När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta. Källa: Wikipedia

Investeringspresentation

I samband med kommunfullmäktiges beslut att investera i en ny högstadieskola, november 2013, togs en presentation fram. Syftet med presentationen är att på ett sammanfattat och överskådligt sett ge dig en saklig och faktabaserad information om investeringen.

Presentationen som pdf Pdf, 400.9 kB.
Pdf:en uppdateras inte med vad som händer i projektet under 2014 och framåt. Under rubrikerna "Detta har hänt..." kan du följa projektets fortsatta gång.

Denna sida uppdaterades