< >

Förstudie Green Innovation Park Skara

De gröna näringarna är prioriterade i västsvenska och skaraborgska utvecklingsstrategier just nu. Forskningen inom SLU i Skara är, i jämförelse med övriga stora SLU orter, mindre inriktad på grundforskning och mer fokuserad på tillämpning. Gröna näringar har också blivit ett nytt fokusområde för Science Park Skövde. I Skaraborg finns många företag och en tradition av entreprenörskap inom gröna näringar.

Med koncentration till Skara, finns den gröna sektorns största kunskapsaktörer; myndigheter, nätverk och stödverksamheter. Tidpunkten för att i en förstudie undersöka om det finns förutsättningar för att etablera ett starkare västsvenskt kluster är rätt. Förstudie Green Innovation Park Skara, som fått medel från Sparbankstiftelsen Skaraborg och Tillväxtverket ska under hösten 2022 undersöka om det finns förutsättningar för att etablera en sådan i Skara, med uppdrag att vidareutveckla en mötesplats som för samman akademi, näringsliv och samhälle med koppling till den gröna näringen samt att tillsammans med många andra aktörer vidareutveckla ett Västsvenskt kluster för gröna näringar. Förstudiens mål är att genomföra en kartläggning över aktörer och förutsättningar för att skapa en Green Innovation Park, en innovationsplats för grön näring i anslutning till SLU i Skara, som kan bidra till en vitalisering av området och till ett stärkt kluster för gröna näringar i Västsverige. Förstudien lyfter den gröna näringens behov av förändring och utveckling.

Projektägare är SLU Holding
Skara kommun är projektdeltagare

Denna sida uppdaterades