< >

Hållbart resande 

SMaRT- Sustainable Mobility Rural and urban Tourism.


Projektperiod

Januari 2019-September 2022

Många stora besöksmål i vårt område ligger på landsbygden och idag färdas närmare 95% av besökarna med bil. Att ta sig hit på ett mer hållbart sätt kan vara en utmaning. I ett nytt projekt ska man arbeta för att hitta lösningar på problemet och stimulera till ändrade resebeteenden.

Syfte

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulera ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.

  • Tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande.
  • Incitament att resa mer hållbart
  • Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
  • Hållbara affärsmodeller för resealternativ
  • Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen

Deltagande parter

Destination Läckö-Kinnekulle och Götene kommun i samverkan med Lidköping kommun, Skara kommun, Vara kommun, Grästorp kommun, Högskolan i Skövde, Varbergs kommun, Chalmers tekniska högskola, Hjörrings kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab

Finansiering

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Projektet har en totalbudget på 3 271 000 Euro för att utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden.

Projektet är medfinansierat i Västra Skaraborg av:

  • Västra Götalandsregionen
  • Sparbanksstiftelsen Skaraborg
  • Sparbanksstiftelsen Lidköping
  • Kommunerna gemensamt

Projektlogg /tidsplan

2019-12-10  Pressmeddelande
2022-05-06  Pressmeddelande


Denna sida uppdaterades