< >

Information om coronaviruset och covid -19 för dig som är företagare

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Ny information tillkommer hela tiden och vi vill därför hänvisa till källor där du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad med den senaste informationen.

Anpassa verksamheten för besökare, gäster och kunder

Samlad information och material från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Råd, tips, exempel och material från MSB Länk till annan webbplats.

Visitas med covid 19 Länk till annan webbplats.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.


Skara kommun följer händelseutvecklingen och samverkan med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Information från Skara kommun Länk till annan webbplats.

Rådgivning, information och stöttning från Almi.
Almi Länk till annan webbplats.

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Arbetsrättsliga frågor Länk till annan webbplats.

Connect erbjuder företag verktyg för att snabbt få en plan på plats och har därför tagit fram processen ”Navigera och Parera”.
Connect Länk till annan webbplats.

Här samlar Fastighetsägarna all aktuell information som vi har gällande corona-pandemin.
Fastighetsägarna Länk till annan webbplats.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

FöretagsAkuten i Skaraborg finns här för att stötta dig som är småföretagare, såväl nystartad som väletablerad.
FöretagsAkuten i Skaraborg Länk till annan webbplats.

Information från Försäkringskassan.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand.
Hyressänkningar Länk till annan webbplats.

Krisinformation från svenska myndigheter.
Krisinformation Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket information med anledning av Coronaviruset.
Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.
Skatteverket Länk till annan webbplats.

Statistik coronapandemins konsekvenser på näringslivet.
Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats.

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av Covid-19-utbrottet.
Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

På den här webbplatsen samlar Turistrådet Västsverige information kring hur du som besöksnäringsföretagare kan hantera situationen.
Turistrådet Länk till annan webbplats.

Samlad information till företag från myndigheter. 
Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades