< >

Rekrytering

På arbetsmarknadsenheten Spektra jobbar en grupp rekryterare specifikt mot arbetsgivare.

  • Rekryterarnas uppdrag är att kartlägga behov hos arbetsgivare, matcha med rätt personer och ge stöd i processen från start till slut, inte minst genom frekvent uppföljning.
  • Rekryterarna har kontakter både mot det privata och det offentliga näringslivet. Målsättningen är att är bidra till ett välmående Skara genom att ge fler kommuninvånare möjlighet att komma in på den lokala arbetsmarknaden samtidigt som vi vill bidra till en flexibel kompetenstillförsel.

Alla arbetssökande i Skara kommun är välkomna till arbetsmarknadsenheten. Servicen till arbetsgivare är helt kostnadsfri. 


För att ta del av insatserna behöver du som arbetssökande först skriva in dig på arbetsmarknadsenheten.
Besök kontoret för mer information under öppen mottagningstid måndag- torsdag klockan 10:00-12:00.

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen i syfte att hjälpa fler människor att etablera sig på arbetsmarknaden. Lokala jobbspår riktar sig till arbetsplatser och branscher med rekryteringsbehov. I ett lokalt jobbspår erbjuds människor studier i kombination med praktik eller anställning för att öka sin kompetens och anställningsbarhet. Lokala jobbspår är möjliga att anpassa efter dina behov både inom offentlig och privat arbetsmarknad.

Det finns möjlighet med olika typer av åtgärdsanställningar där kostnaden helt kan täckas av Arbetsmarknadsenheten i upp till ett år. Den här typen av anställningar är individanpassade och föranleds av en dialog mellan arbetssökande och rekryterare på Arbetsmarknadsenheten.

Ett företag har ett anställningsbehov – vi letar upp lämpliga kandidater. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen och ger stöd och råd i anställningsprocessen.

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb-och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Arbetsträning innebär att man får vara på en bestämd plats under en begränsad tid och delta i verksamheten.

Praktik kan användas som ett verktyg för att en arbetssökande ska kunna testa på ett yrke, eller att en arbetsgivare vill hitta och lära upp ny personal. Vi hjälper till att hitta lämpliga kandidater som kan läras upp på plats inför en eventuell anställning.

Studiebesök är en möjlighet för er som arbetsgivare att presentera och marknadsföra sin arbetsplats. Studiebesök ger också arbetssökande möjlighet att utöka sina kunskaper kring den lokala arbetsmarknaden.

Denna sida uppdaterades