Stig och Bengt Roser står på en scen och tar emot priset Skarahjärtat tillsammans med företrädare för Skara kommun.

Stig och Bengt Roser tillsammans med företrädare för kommunen: Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson, kommundirektör Gustaf Olsson, kommunstyrelsen andre vice ordförande Lars Berg och oppositionsråd Fredrik Nordström

< >

Skarahjärtat

Vid två tillfällen har Skarahjärtat delats ut till någon eller några som gjort något särskilt för Skara och därmed fått en plats i Skaras hjärta.

Mottagare av Skarahjärtat

 

Kommunen delar ut ett Skarahjärta till Julas grundare Lars-Göran Blank.

2012: Julas grundare Lars-Göran Blank tar emot det första Skarahjärtat av kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström.

2012                 

Lars-Göran Blank, grundare av JULA AB och Jula hotell & konferens

Motivering:
Lars-Göran Blank har byggt upp en verksamhet från grunden, expanderat utanför landets gränser, men alltid varit Skara trogen. Han har givit tillbaka till hembygden genom exponeringen av sin fantastiska konstsamling. Lars-Göran Blank har inte bara profilerat Skara, han har också fått en plats i Skarahjärtat och blivit en del av Skaras identitet!

2020                   

Stig Roser, Bengt Roser och Familjen Roser, Skara Stadshotell och Rosers hotell & event

Motivering: 

Som en del av familjen Roser har du byggt upp en viktig verksamhet i Skara, givit invånarna en arena för teater och expanderat med catering i världsklass men alltid varit staden trogen. Familjen Roser har inte bara satt Skara på kartan, ni har fått en plats i våra hjärtan och blivit en del av Skaras stolta arv och identitet. 

Vi vill på detta sätt tacka för alla dina insatser i Skara under årens lopp
och önska dig lycka till i den nya fas i livet som nu tar sin början.

Denna sida uppdaterades