< >

Nyhetsbrev Näringsliv

Skara kommun ger ut ett nyhetsbrev riktat till näringslivet i Skara. Brevet utkommer en gång i månaden. Välkommen som prenumerant!

Skara kommuns utveckling är beroende av många delar, där en av de viktigare är näringslivet. En bra kontakt med kommunens företag är A och O för att vi ska fortsätta att utvecklas som kommun. Som ett led i detta har vi valt att börja ge ut ett brev en gång per månad där vi kontinuerligt informerar om vad vi tror kan vara av intresse för dig och ditt företag. Det kan vara plan- och byggfrågor, information om skola, vård och omsorg, kultur, fritid men givetvis också aktuella näringslivsfrågor kopplade till vårt arbete med fokusområdet tillväxt och utveckling.

Vi hoppas att du kommer finna breven intressanta och givande samtidigt som vi uppmanar dig att komma med synpunkter och förslag på förbättringar. Allt för att vi ska få till en så bra dialog mellan kommunen och er företagare.

Tillsammans utvecklar vi Skara!

Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör


Sociala medier

Vi finns på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats., allt för att kunna skapa en #ännubättredialog mellan kommunen och näringslivet.Denna sida uppdaterades