< >

Starta, driva och utveckla företag

Information

På verksamt.se är finns det mesta du behöver för att kunna få svar på dina första frågor eller funderingar. Här finns även bra checklistor som du kan ta del av.

verksamt.se Länk till annan webbplats.

Rådgivning

Nyföretagarcentrum

I Skara finns Nyföretagarcentrum för dig i uppstarten av ditt företag. De erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Tillstånd

Beroende på vilken typ av företag som du kommer att driva kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen eller till annan myndighet.

Tillstånd och regler

Företagslots

Vid i ett lotsmöte får företagaren information om vilka tillstånd som krävs och vilket stöd man kan få vid etablering eller om man vill växa med befintlig verksamhet. Lotsgruppen sätts samman beroende på ärendets art. Detta är ett uppskattat koncept som spar tid både för kommunen och företagen.

Kontakta näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg om du vill nyttja tjänsten.

Mark och lokaler

Lokaler och mark

För att kunna starta ditt företag kan du behöva hitta en lokal alternativt mark där du kan bygga en lokal.

Lediga lokaler och mark

Etableringsgrupp

Vi har en etableringsgrupp som står redo att ta emot dina frågor om en etablering i Skara. I gruppen sitter representanter från kommunen, fastighetsägarna och nyföretagarcentrum med.

Kontakta näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg om du vill veta mer.

Finansiering

Finansiering är ofta en viktig fråga vid uppstarten av ett företag. Kontakta din bank eller Almi för råd kring finansieringen.

almi.se Länk till annan webbplats.

Driva och utveckla företag

Ta hjälp av de stödaktörer som finns att tillgå. 

Stödaktörer

Denna sida uppdaterades