Storstugan på Sjöbacken B&B

< >

Logiverksamhet för besöksnäring

Vilka tillstånd behövs för att driva hotell, pensionat, vandrarhem och B&B?

  1. Bygglov måste sökas för ändrad användning. I och med ändrad användning nya krav på brandskydd, tillgänglighet, och ventilation.
  2. Köket måste registreras som en livsmedelslokal.
  3. Har man vatten från egen brunn, måste vattnet registreras som dricksvattenanläggning.
  4. Ska man sälja alkohol, behövs serveringstillstånd
  5. Är det minst nio gäster eller minst fem gästrum måste man ha tillstånd från polis enligt lag om hotell-och pensionatrörelse
  6. Ofta behöver man ansöka om anläggning av nytt avlopp, till ett avlopp som är dimensionerat efter det antalet personer som beräknas vara på Bed &Breakfasten vid fullbeläggning. (Ett vanligt avlopp är dimensionerat för 1-5 personer, och räcker därför inte till.)

Egenkontroll

Förr fanns även kravet på att anmäla tillfälliga boende på grund av hälsoskyddsbestämmelser till miljöavdelningen. Nu har lagen ändrats och man behöver inte anmäla verksamheten däremot finns det fortfarande krav som verksamheten måste uppfylla. Krav på tillgång på WC och dusch, att det är rent och fräscht, rökförbud, städning av lokalerna, -hur den är organiserad och fungerar, krav på dricksvattenkvalitet, ventilation, avloppsanläggning, avfallshantering, uppvärmning, krav på att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön finns, hantering/förvaring av kemikalier, osv.

Dessa krav ska verksamhetsutövaren ha en kontroll på enligt lag. Denna kontroll kallas verksamhetsutövarens egenkontroll och om miljökontoret får in något klagomål på verksamheten är verksamheten skyldig att kunna redovisa hur man har bedrivit egenkontroll. I egenkontrollen ingår något som man kallar kunskapskravet, det innebär att en som driver en verksamhet har skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller för just sin verksamhet. 

Lokalproducerat i Väst

De har en hel del tips när det gäller rätt utrustning. Se länk i högerspalten.

Serveringstillstånd

Det handläggs av TiS (Tillståndsenheten i samverkan). Se länk i högerspalten.

Om planering m.m. 

Det finns en grupp knuten till Västsvenska Turistrådet som jobbar med boendefrågor. De har tagit fram en inspirationsbok som heter ”Logi på landsbygd”. Den innehåller också mycket om vad som krävs, inkl ekonomiska kalkyler m.m. Se länk i högerspalten.Denna sida uppdaterades