< >


Livsmedelsförsäljning

Information till dig som är livsmedelsföretagare

Här finns information till dig som är eller vill bli livsmedelsföretagare.

Livsmedelsföretagare – du är viktig

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 200 livsmedelsföretagare i Skara kommun. Att vara livsmedelsföretagare innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Det är en spännande och viktig uppgift!

Du vet säkert att du måste ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer på besök har du chansen att visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Kommunens livsmedelskontroll

För att säkra kvaliteten på de livsmedel som säljs och serveras i Skara kommun kontrolleras livsmedelsanläggningarna av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Besöken kan vara både föranmälda och oanmälda. På livsmedelskontrollerna kontrolleras:

  • rutiner
  • resultat av mätningar och kontroller
  • hur eventuella brister har hanterats
  • att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet
  • eventuella provtagningar av livsmedel

Denna sida uppdaterades 2020-09-28

Dela: